02-06-2015
Lesné skúšky malých plemien.
30.5.2015 som v Bratislave - Rači absolvoval poslednú hospitáciu potrebnú pred skúškou rozhodcov.
Po mnohých rokoch sa mi konečne podarilo odhospitovať druhé lesné skúšky malých plemien a tak dúfam, že mi už nič, okrem vykonanej skúšky, nebráni byť plnohodnotným rozhodcom z výkonu na tomto druhu skúšok a nie len "večným čakateľom". Skúšky sa konali v peknom prostredí račianskej časti Malých Karpát v revíri PS Rača. Mal som možnosť zúčastniť sa na týchto skúškach už pred dvoma rokmi a treba povedať, že organizátorom nie je čo vyčítať. V priebehu skúšok, na ktorých bolo predvedených 8 psov, vládla príjemná atmosféra. O to viac ma potešilo, že otec & syn Vajanský predvádzali Quo Vadis a Quelle zo Šraneckých borín. Bol som príjemne prekvapený stupňom pripravenosti oboch súk, hlavne predvedenou úrovňou disciplíny posliedka. Odzrkadlilo sa to aj v konečnom zúčtovaní, kedy Quelle získala najvyšší a Quo Vadis tretí najvyšší počet bodov v I. cene. Celkovo ale musím povedať, že až 7 z celkového počtu predvedených psov skončilo v I. cene, čo sa málokedy vidí. Ako chovateľa ma tento úspech nesmierne potešil a upevnil vo mne pocit, že obe suky sú v dobrých rukách.Slávnostný nástup a zahájenie LSMPPorada rozhodcovského zboruRozhodcovia s čakateľmiHlásenie vodiča pred disciplínou posliedkaVyhodnotenie práce po úspešnej dohľadávkeVyhlásenie výsledkov - Michal Vajanský s Quelle zo Šraneckých borínQuelle zo Šraneckých borínVyhlásenie výsledkov - Rado Vajanský s Quo Vadis zo Šraneckých borínQuo Vadis zo Šraneckých borínQuo Vadis a QuelleSpoločná fotografia vodičov a rozhodcov