31-05-2016

Zopár fotografií zo začínajúceho lovu srncov.

Zámerne nepíšem o začínajúcej poľovníckej sezóne, pretože mám v posledných rokoch pocit, že je nepretržitá. 

Na začiatok môj srnec z dnešného rána :-))))

V posledných dvoch troch rokoch dochádza zo strany štátnej správy úpravou doby lovu a jej predlžovaním u niektorých druhov zveri k akokeby nepretržitej poľovníckej sezóne bez jasne vymedzeného začiatku a konca. Prihliadajúc aj na celoročný lov diviačej zveri a zákaz jarného lovu sluky, mám pocit, že chýba jasne vymedzený začiatok, ktorému predchádza také to reálne obdobie "kľudu zbraní". Už ani ten 16. máj nemá to čaro, ktoré mával kedysi, vezmúc do úvahy, že absentuje práve toto obdobie "nelovu". 

Už tretí rok po sebe prišiel v druhej polovici mája môj priateľ Markus uloviť svojich "niekoľkých srncov". Pricestoval aj s ďalším priateľom Hanessom. V priebehu troch dní obaja ulovili po troch srncoch a lanštiakovi. Opäť ma presvedčili o svojich vynikajúcich streleckých schopnostiach a som presvedčený, že odchádzali veľmi spokojní.     

srnec III.VT a lanštiak z 23.5.2016

 

srnec III.VT z 22.5.2016

 

srnec II.VT z 21.5.2016