16-07-2014
WUT Farbiarske skúšky bez doprovodu rozhodcov (SchwPoR) 28.6.2014 v Malackách.

Som veľmi rád, že je za mnou, s pohľadu výcvikára klubu, najnáročnejšie obdobie v tomto roku. Prebehli MSBLJ a MFV a vzápätí, s odstupom 2 týždňov, aj WUT SchwPoR na 20 alebo 40 hodinových stopách. Zabezpečiť tieto akcie v krátkom slede bolo časovo náročné a v prípade WUT skúšok sa pridružila aj náročnosť priestorová. Stopové dráhy neboli topograficky náročné, boli ale poctivý kilometer dlhé a v ťažko sa zorientovateľných porastoch borovicových monokultúr. Na skúšky nastúpilo 15 vodičov s jazvečíkmi a napriek môjmu pesimizmu sa ich podarilo úspešne ukončiť 6-tim vodičom. Môj pesimizmus vyplíval z pomerne dlhotrvajúceho obdobia bez zrážok a silného sucha, čo nedávalo dobré vyhliadky pre pekné a rýchle práce. Šťastím pre účastníkov skúšok ale bolo, že dva dni pred skúškami výdatne napršalo a určite sa to prejavilo aj na úspešnosti psov. Na 40 hodinové stopy nastúpili 3 jazvečíci z Čiech, Švajčiarska a Talianska. Veľmi ma teší, že dvom sa tieto stopy podarili úspešne vypracovať, jediný vodič z Talianska úspešný nebol. Na 20 hodinových stopách sa predstavilo 12 jazvečíkov zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Nemecka, Talianska a Poľska, no úspešní boli "len" štyria. V konečnom zúčtovaní všetkým "vytreli zrak" český vodiči, ktorí predviedli víťazné práce v oboch kategóriách skúšok a pri 20 hodinových stopách obsadil 2. miesto takisto český zástupca. Slovenské farby najlepšie hájil Roman Beňadik s krátkosrstým králičím jazvečíkom, keď obsadil 3. miesto v kategórii 20 hodinových stôp. Ďalší dvaja slovenský účastníci úspešní na 20 hodinových stopách neboli, no napriek tomu im patrí vďaka za odhodlanie a odvahu prihlásiť sa na tieto náročné skúšky a predviesť na nich svojich jazvečíkov. Na záver by som chcel poďakovať v mene SKCHJ svojmu zamestnávateľovi VLM SR, š.p., za umožnenie zorganizovať tieto významné WUT skúšky na pozemkoch v ich správe a za ústretovosť pri ich organizovaní, a Michaele Přibáňovej za fotodokumentáciu tejto peknej akcie.Rozhodcovský zbor na slávnostnom nástupe ráno 28.6.2014 pred skúškami.Vodiči na rannom slávnostnom nástupe.Po príchode do revíru, miesto "centrálneho dispečingu".Čakanie pri bufete.

Radosť a gratulácie po úspešnom absolvovaní stopy."Ticho pred búrkou".Spoločná fotografia účastníkov skúšok po vyhlásení výsledkov. Zľava: Alfred Schmucki (CH) s hrubosrstou KYRAH von der Jufferfey - SchwPoR/40 2. miesto, Ing. Radek Halada (CZ) s dlhosrstou ELSA od Širočiny SchwPoR/20 1. miesto, Václav Sluka (CZ) s hladkosrstým CARAMELO ze Zelené mýtiny SchwPoR/40 1. miesto, František Bábík (CZ) s hrubosrstým FRASER Grand Amity SchwPoR/20 2. miesto, Roman Beňadik (SK) s hladkosrstým králikom FIN Vlama SchwPoR/20 3. miesto, Ulrike Ruffer (D) s hrubosrstým CHARLES von der Schrunn SchwPoR/20 4. miesto.Úspešná česká výprava s absolútnym víťazom WUT skúšok Ing. Radkom Haladom (vľavo).Cena pre absolútneho víťaza WUT farbiarskych skúšok bez doprovodu rozhodcov 28.6.2014 v Malackách.