12-05-2014
Ďalšie výborné správy zo zahraničia.
Lenny získal v brlohárení na jazveca v Španielsku 2 x CACIT , Only sa stal chovným jedincom v Českej republike.
Koncom minulého roka zmenil Lenny svojho majiteľa a presťahoval sa do Talianska. Tento nový majiteľ prejavil o Lennyho eminentný záujem a chuť s ním ďalej pracovať, čoho dôkazom je aj posledná správa o získaní dvoch CACIT-ov z brlohárenia na jazveca v španielskom Valladolide. Poslal takúto pohľadnicu. Blahoželám mu, je to obrovský úspech!


Lenny zo Šraneckých borín po úspešnom absolvovaní brlohárenia na jazveca v španielskom Valladolide (2 x CACIT).

Z Českej republiky mi zasa prišla správa o splnení všetkých podmienok pre zaradenie do chovu Only-ho. Frantovi Bábíkovi srdečne blahoželám a držím palce v ďalšej práci s ním!Only zo Šraneckých borín.