14-02-2014

Pár slov na úvod v prebiehajúcom roku 2014.
Koniec už aj tak paradoxného roku 2013 bol rozpačitý a smutný.

Rok 2013 si zapamätám ako nie veľmi chovateľsky vydarený a prirovnal by som ho k nevyspitateľnému aprílovému počasiu, striedali sa v ňom úspechy aj neúspechy, radosť aj smútok. Na jeho konci prišla po ďalšom nepochopiteľnom konflikte psov strata Honey. Sumár za rok 2013 = strata troch jazvečíkov. Pripadá mi to, ako keby mi niekto začaroval dvor. Vždy som bol presvedčený, že psi nie sú až tak nasiaknutí zlými ľudskými vlastnosťami. Mýlil som sa, sú takí istí ako ľudia, závidia si navzájom, sú schopní spolčovať sa pri tom, len aby si presadili to svoje a vedia byť pritom mimoriadne krutí. So stratou Honey sa budem vyrovnávať veľmi ťažko, bola to nepochybne mimoriadne všestranná suka, a bude trvať dlho, kým ju nahradí ďalší jazvečík jej parametrov. Bude mi chýbať jej prehodené ucho aj jej "šialený" pohľad... Dlhšiu dobu som veľa rozmýšľal a nemal som chuť niečo vešať na stránku. Zatiaľ nie som rozhodnutý ako ďalej, skôr som znechutený ako plný energie. Tak uvidíme.
Aby som ale nevyzeral ako ortodoxný pesimista, nemôžem nespomenúť tie svetlejšie momenty zo záveru roka. S Mandy a Codym sme sa zúčastnili na októbrovej Medzinárodnej výstave psov v Bratislave. Obaja boli ocenení v rámci svojich plemien známkou "výborný". Mandy okorenila svoje hodnotenie aj titulom Res.CAC a Cody titulmi CAC, CACIB a BOB.
V novembri sme s Codym absolvovali predbežné skúšky farbiarov v Spišskej Belej. Cody si na skúškach počínal výborne, napriek tomu, že je pomerne mladý, a nebyť jedného zaváhania na stope, skončil by v I. cene. Nakoniec sme PF ukončili v II. cene s oznámením za 3.

Cody od Ždiarskej vidly. V pozadí je skutočne tatranská "Ždiarska vidla".


Inak musím skonštatovať, že mám za sebou vynikajúcu poľovnícku sezónu, ani nie tak, čo sa týka sily a kvality poľovníckých trofejí, ale skôr, čo sa týka množstva ulovenej zveri. Aspoň dva úlovky z konca roka.


Momentálne očakávam každú chvíľu háranie Mandy. Rád by som ju nakryl so psom Daf Millichoff (2 x CACIT). Je to výborný a šikovný psík, má v rodokmeni psa Bosco zo Šraneckých borín a rád by som sa takto dostal aspoň čiastočne späť do "vlastných koľají".

Na včerajšej schôdzi výboru SKCHJ sa mi konečne dostali do rúk "pravidlá, ktoré upravujú počet štartov na skúškach BL s udeľovaním titulu CACIT v súvislosti so splnením podmienok pre udelenie titulu interšampióna práce". Konečne hovorím preto, lebo som o voľačom počul už v januári a je zvláštne, že od zahraničných kynológov, predovšetkým českých. Keď si overovali svoje informácie, o ničom som ako výcvikár SKCHJ nevedel. 
Tieto pravidlá hovoria, že pes môže byť prijatý na skúšky v BL s udeľovaním titulu CACIT a CACT vtedy, keď dosiahol v deň skúšok vek 15 mesiacov a výstavné ocenenie minimálne "veľmi dobrý" na medzinárodnej výstave psov organizovanej pod záštitou FCI, v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov. Treba si uvedomiť, že pri výstavnom ocenení takisto musí byť splnená podmienka veku 15 mesiacov, pretože uvedené výstavné triedy začínajú práve týmto vekom. Inak nevidím žiaden problém, takto to funguje v zahraničí už dlhú dobu a nielen pri skúškach BL so zadávaním titulu CACIT, ale aj povrchových skúškach s udeľovaním tohto titulu. Ďalšia veta hovorí, že na skúškach s udeľovaním titulu CACIT a CACT sa môže pes zúčastniť max. 4 krát, t. z. spolu maximálne 8 štartov, ale len do doby, pokiaľ nezíska max. 2 x CACIT. Na jednej strane sa mi to javí ako veľmi logické, pretože pes, ktorý dosiahne 2 x CACIT a výstavné ocenenie na MVP aspoň "veľmi dobrý", splnil podmienky pre udelenie interšampióna práce. Na druhej strane je snom každého vodiča, ktorý má dobrého a výkonného psa, byť víťazom takéhoto podujatia. Čiže ak sa svojou účasťou takíto psi vyautujú, akí psi budú víťazmi MSBLJ a MSBL? Myslím si, že výkonnostná úroveň týchto akcií bude následkom prijatých pravidiel upadať. Stane sa pravidlom prijímanie jedincov, ktorých výkonnosť nebude ani zďaleka dosahovať tú dnešnú, predovšetkým z exteriérových chovov. Vidím to ako snahu "niekoho" rozbiť komunitu poľovníkov a kynológov, ktorí majú záľubu v tomto spôsobe lovu, skupinu ľudí, pre ktorých stretnutia na týchto akciách sú v prenesenom slova zmysle niečo ako stretnutia veriacich na pútnickom mieste. Uvedené pravidlá povedú jedine k nárastu neoficiálnych akcií, pretože vášeň tejto komunity zostane neuspokojená a jednoducho sa budú chcieť stretávať a konfrontovať svojich jedincov. 
Ďalej pravidlá hovoria, že v opodstatnených prípadoch (príliš málo prihlásených psov, zahraničný účastník a pod.) môže kynologický odbor SPZ udeliť výnimku na základe schválenia Predsedníctvom KR SPZ. Táto veta neguje úplne všetko vyššie popísané a umožňuje niektorým (možno iba "vyvoleným") toto obísť. Budeme musieť počkať, čo uvedené pravidlá prinesú.
S veľkým znepokojením som prijal informáciu o termíne konania Memoriálu Františka Sigeta v dňoch 8.-9.11.2014. Takýto termín si neviem vysvetliť, pretože psi ešte nemôžu byť vypoľovaní a ani v kondícii. V tomto termíne  môžu mať za sebou účastníci tak jednu až dve spoločné poľovačky na diviačiu zver. To je pre prípravu na takéto významné podujatie málo. Napriek tomu, že poľovnícka legislatíva neobmedzuje termíny spoločných poľovačiek v rámci zákonnej doby lovu diviačej zveri, je len málo pravdepodobné, že sa nájde poľovnícky hospodár, ktorý by naplánoval poľovačky cez jeleniu, danieliu, prípadne muflóniu ruju. Reálne tak spoločné poľovačky začínajú v novembri. Pravdepodobne tak mohli rozhodnúť iba nepoľovníci.

Na záver prikladám fotografiu postrieľaného a následne uhynutého jeleňa, ktorý bol nájdený v piatok 14.2.2014, asi 400 m od hranice s nemenovaným PZ. Na takého jeleňa mohol strieľať vo februári len obyčajný diletant, ale aj takí sa medzi nami, poľovníkmi, nájdu. Aj toto so sebou prinášajú výnimky zo zákonnej doby lovu. Nepravidelný šestnásťtorák, bodová hodnota 190,50 bodov, vek 14 rokov (tesne pred zhodením).