21-10-2013
Novinky z Poľska.
Orlando absolvoval úspešne duričské skúšky.
 
Pawel s Orlandom úspešne  absolvovali dvojdňové duričské skúšky (2 x I.c), k čomu im srdečne blahoželám. Ariel mi napísal, že si počínali výborne a Orlando pracoval dokonale. Skúšala sa poslušnosť, práca v diviačom oplôtku a práca na pofarbenej stope diviačej zveri. Priložil aj zopár obrázkov, z ktorých je jednoznačne vidno, že si Pawel s Orlandom vybudoval výborný vzťah. A keď je vzťah, sú aj výsledky. Som nesmierne rád, že sa dostal do rúk zanieteného lesníka a poľovníka, ktorý mu dáva dostatočné množstvo loveckých príležitostí. Len tak ďalej!Orlando s Pawelom prví zľava.