02-09-2013
Hektický, ale zároveň úspešný víkend.
Tento víkend sme s Mandy absolvovali BL, šesťdesiatku, potrénovali sme Codyho a ešte sa podaril aj iný "úlovok".

Uplynulý víkend bol nabitý, ako máloktorý. V sobotu bolo prioritou číslo 1 úspešne absolvovať brlohárske skúšky s Mandy, pripojili sa aj Ozzie a Only. Nie celkom istý nástupom Mandy som vkročil s číslom 14 do prvého kola. Na podiv, pomerne ochotne, po asi 5 - 6 sekundovom zaváhaní vošla do brlohu. V 41. sekunde po mnou hlásenom držaní a otvorení brlohu v treťom kotle, zistili rozhodcovia držanie PP, takže I. cena, známky 3,4,4, 64 bodov, škrtič. Výborné!!! V tejto chvíli splnila Mandy podmienky pre zaradenie do chovu. Aj by som to zapil, ale čakala ma ešte večerná oslava šesťdesiatky, takže nič. V druhom kole po takom istom zaváhaní vošla do brlohu, líška však išla oproti a stretli sa za prvým kotlom. Po dôraznom boji ju pretlačila do druhého kotla, kde ju otočila a vyháňala von. Líške sa ale nechcelo a v prvom kotle sa otočila. Už keď som čakal, že vybehne von, začul som škrabanie na poklop. Po prikročení k prvému kotlu som v čase 1.21 min zahlásil držanie, po otvorení bol zistený hrdelný chvat - I. cena, známky 4,4,4, 72 bodov, škrtič. To, v čo som v kútiku duše veril, sa stalo skutočnosťou. 14. mesační Ozzie a Only si taktiež počínali vynikajúco. Ozzie 2 x I. cena, prvé kolo - čas 7.53 min, PP, I. cena, známky 3,4,4, 64 bodov, škrtič, a druhé kolo - čas 1.12 min, V, I. cena, známky 4,4,4, 72 bodov, vyháňač. Only 2 x I. cena, prvé kolo - čas 10.00 min, NV, I. cena, známky 3,4,4, 64 bodov, vyháňač, druhé kolo - čas 4.58 min, 2P, I. cena, známky 3,4,4, 64 bodov, škrtič. Už v takom mladom veku mi urobili veľkú radosť. Na šesťdesiatke som mal čo zapiť.V nedeľu sme vstali po príchode v skorých ranných hodinách pomerne neskoro. Rozhodol som sa našlapať Codymu stopu, pretože som mal z piatka hlavu aj nohy z vysokej. Po našlapaní stopy o 13.00 hod sme sa rozhodli so Soňou, že sa nachvíľu prejdeme po hríboch. Z nevinnej vychádzky sa stal dubákový masaker, toto sme našli za dve hodiny.O piatej sme vyrazili s Codym na stopu. Opäť ma prekvapil svojou neomilnosťou, aj napriek tomu, že teraz som mu na stope spravil dva pravouhlé lomy. Svoj nález nám prišiel pekne oznámiť, dokonca už bol pri oznámení náznak zaštekania. Ale ešte to s ním doladím.


Pred stopou.


Príprava "klasicky" zauzlovaného remeňa (niekedy rozmýšľam, ako je to vôbec možné tak zamotať?).


Nasadenie na začiatok stopy.Práca na stope.Oznámenie.

Po dovedení k svojmu nálezu.