25-07-2013
Zopár svetlých momentov za posledný mesiac.
Pokiaľ si nájdem voľný večer, snažím sa ísť do revíru. Nie je ich veľa, ale napriek tomu som v tejto sezóne pomerne efektívny.
 

Lov srncov I. vekovej triedy ma vždy bavil, chce to len chodiť von a mať prehľad. Boli sezóny, keď sa mi podarilo uloviť aj 7 - 8 takýchto srncov. Konečne som po dvoch mesiacoch ulovil aj lanštiaka a sem tam sa podarí uloviť aj nejaká líška.