07-12-2012
Jelene mi tento rok idú.
V stredu večer sa mi podaril uloviť tento šestorák. Tanner pri ňom naberal skúsenosti.