30-07-2012
Lenny zo Šraneckých borín s vodičom Gabrielom Froncom

Lenny zo Šraneckých borín s vodičom Gabrielom Froncom - "klubový víťaz MSBLJ 2012"