19-11-2012

Úspešný doprovod.
7.11.2012 sa podaril hosťovi uloviť vo zvernici tento 7 ročný daniel. Bol ohodnotený na 187 bodov CIC.