20-09-2012

Ďalší úspešný doprovod.
Dňa 20.9.2012 o 19.00 hod sa podaril poľovníckemu hosťovi uloviť asi sedem ročný nepravidelný dvanástorák. Prebieha jedna z najlepších jeleních rují, aké si pamätám.


Bol ulovený na rujovisku na vzdialenosť 150 m, po rane prakticky zostal v ohni, takže nebolo treba ani dohľadávať. Úspešnému lovcovi želám "lovu zdar". Bodaj by všetci boli takýto excelentní a pohotoví strelci.